Tesi_Magistrale_15_marzo_2011_Marco_Pizzolato_603205